Thursday, October 26, 2017

VRL-kamp 2017

Op Woensdag 18 Oktober het die 27 VRL-lede, meneer Fransman en juffrou Sheriff met hope entoesiasme na Delmas buite Wellington vertrek. Daar is met baie nuwe idees vorendag gekom. Verskeie spanbou-aktiwiteite is uitgevoer. Dit het beoog om te werk aan die leerders se kommunikasievaardighede sowel as hul vermöe om saam te werk. They were divided into groups and each group had to make a poster presenting a theme that could possibly be the RCL theme for 2018. Some of the other activities included unknotting a human knot and building structures out of marshmallows and sticks. They also cooled off in the swimming pool during breaks, and played rugby and soccor. Daar is gereeld gepraat oor hoe om in spesifieke situasies op te tree - wat ‘n leier behoort te doen en wat nie. Die Raad het beslis hierby baat gevind. Verder het die Raad die kamp ongelooflik baie geniet en sien hartlik uit vir 2018. Nuwe hoogtes sal bereik word.

No comments:

Post a Comment